ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoPolítica de Privadesa

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Última modificació: setembre del 2013.

INFORMACIÓ SOBRE ELS FITXERS I TRACTAMENTS.- D'acord amb el previst en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), s'informa que les dades personals que es recullen en aquesta Web seran incorporats a fitxers de la titularitat de MÚTUA BALEAR, Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social nº183, amb domicili en carrer *Bisbe Campins 4 de Palma de Mallorca, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyat d'una còpia del seu DNI i dirigit a MÚTUA BALEAR a l'adreça indicada.

L'usuari pot accedir a la web i realitzar cerques sobre productes o serveis, sense que estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

De manera general, els camps dels formularis que es troben en la web i que són marcats com a obligatoris, hauran de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les seves sol·licituds.

En el cas de proporcionar dades de caràcter personal titularitat de tercers, Vostè manifesta que compta amb el consentiment dels afectats per a això, havent-los informat prèviament del contingut de la present política de privadesa.

 1. FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES:

  • FORMULARI D'ALTA SERVEI INFOMUTUA PLUS + : Les dades personals que es recullen mitjançant el formulari d'alta, seran tractats per al control i la gestió de la relació amb els usuaris registrats, així com per a l'administració, la gestió i el control de la Web i de les seves àrees d'accés restringit, així com per a finalitats estadístiques. Una vegada registrat l'usuari podrà accedir als serveis que INFOMUTUA PLUS + ofereix al mutualista, així com accedir al seu perfil i actualitzar la informació que va proporcionar en el moment del seu registre.
  • FORMULARI DE CONSULTES JURÍDIQUES: Les dades personals que es recullen mitjançant aquests formularis seran tractats per tramitar la seva sol·licitud, atendre les seves consultes, així com millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis, així com per al manteniment de comunicacions recíproques en relació als extrems abans assenyalats.
  • FORMULARI DE QUEIXES I SUGGERIMENTS: Les dades personals que es recullen mitjançant aquests formularis seran tractats per tramitar la seva sol·licitud, atendre els seus suggeriments o queixes, així com millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis, així com per al manteniment de comunicacions recíproques en relació als extrems abans assenyalats.
  • FORMULARI DE LA BORSA DE TREBALL: Les dades recaptades mitjançant aquests formularis seran utilitzats exclusivament en processos de selecció de personal duts a terme en MUTUA BALEAR. El Curriculum Vitae facilitat serà conservat exclusivament durant un any, transcorregut aquest termini serà destruït. En tot moment podrà remetre un nou Currículum actualitzat que serà conservat per idèntic període i tingut en compte en els processos de selecció de personal que en tal període s'impulsin.
  • ALTRES FORMULARIS: A més dels assenyalats, s'han habilitat en el website altres entrades d'informació personal per atendre diferents serveis, tals com, inscripcions a accions formatives impulsades des de MUTUA BALEAR, petició de lliurament/recollit de farmacioles, com associar-se a MUTUA BALEAR, petició de Targetes 900, sol·licitud de duplicat de certificat, reemborsament de despeses a l'estranger, sol·licitud de documentació associada a procés de licitació, etc.. Les dades personals que es recullen mitjançant aquests formularis seran tractats per tramitar la seva sol·licitud, atendre les seves consultes, així com millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis, així com per al manteniment de comunicacions recíproques en relació als extrems abans assenyalats.


 
2. COOKIES I DADES DE NAVEGACIÓ. - Les cookies que emprem són anònimes i no ens permet per si soles identificar a un usuari concret. Utilitzem cookies d'índole tècnic necessaris per poder prestar els serveis sol·licitats pels nostres usuaris.

Amb la finalitat d'optimitzar l'experiència d'ús de la web, també utilitzem cookies per reconèixer als nostres visitants i usuaris i recordar els paràmetres que van ser triats durant les seves visites, per exemple per mantenir l'idioma escollit.

Igualment emprem cookies i tractem dades generades per la navegació per realitzar estadístiques i analitzar l'activitat de la web amb la finalitat de millorar el seu contingut i ajustar-ho a les preferències dels nostres visitants.

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes.

Pot trobar més informació sobre les cookies que emprem, així sobre la manera de desactivar-les en la nostra política sobre l'ús de *cookies i el tractament de dades de navegació disponible en la home page.

3. FÒRUM OBERT EN FACEBOOK.- Tota la informació que figuri a la pàgina en facebook o altres eines participatives que en un futur s'implementin es convertirà en informació pública, per la qual cosa els usuaris han de tenir especial cautela quan decideixi compartir la seva informació personal. La publicació de comentaris i altres continguts a la xarxa social es convertirà en informació pública, per la qual cosa els usuaris de Facebook han de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. Conforme al règim previst per l'Art. 16.1 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat d'Informació i Comerç Electrònic, MUTUA BALEAR no es fa responsable per la informació publicada pels usuaris i en particular respecte a les opinions expressades, ni tampoc de l'exactitud, qualitat, fiabilitat i correcció de la informació que els usuaris incorporin. No obstant l'anterior, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a MUTUA BALEAR, en qualsevol moment, la cancel·lació d'aquestes dades, conforme al previst per l'Art. 16 LOPD. Igualment se li informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit acompanyat d'una còpia del seu DNI remès a MUTUA BALEAR en carrer Bisbe Campins nº4 de Palma (07004) o contactant amb els administradors a través de la pàgina

arriba

Siguenos en